Jak si vybrat digitální kameru, jakou koupit videokameru, správný výběr kamery

Videokamery patří ke stále žádanějšímu zboží na trhu s elektronikou. Nabídka kamer různých druhů a kvalit je v dnešní době velmi široká a dobře se zorientovat ve světě kamer tak není zcela jednoduché.
V následujícím článku se zaměříme na digitální videokamery, přiblížíme si jejich typy a některé jejich základní vlastnosti a odlišnosti, jejichž znalost je při koupi kamery důležitá, také shrneme otázky, které bychom si při výběr pro nás vhodné kamery měli umět zodpovědět, aby nám zvolená kamera co nejvíce vyhovovala.

Typy kamer a jejich charakteristiky

Základním hlediskem, podle kterého kamery nejčastěji rozdělujeme, je způsob ukládání pořízeného záznamu. Rozlišujeme:

  • Kamery se záznamem na paměťové karty
  • MiniDV kamery
  • DVD kamery
  • HDD kamery
  • Kamery s kombinovaným záznamem

Kamery se záznamem na paměťové karty představují nejmodernější kategorii videokamer z hlediska ukládání záznamu. Výhodou je, že paměťová karta má malé rozměry, což zakládá i možnost menší velikosti celé kamery. Tyto kamery také bývají obecně méně poruchové, neboť tento způsob záznamu nevyžaduje žádné mechanické prvky. Předností je také fakt, že paměťové karty lze v podstatě neomezeně přepisovat, díky čemuž se v tomto směru v budoucnu nenavyšují náklady související s pořizováním záznamu.
Energetická náročnost kamery tohoto druhu je poměrně malá, takže baterie v kameře významně nezvyšují hmotnost přístroje. Zpracování videa v počítači a následný přenos na DVD jsou zde snadné.
Nevýhodou je v porovnání s jinými typy kamer celkově menší kvalita záznamu, což je však v případě běžného amatérského uživatele mnohdy téměř nepostřehnutelné.

Mini DV kamery zastupují jak velmi levné varianty kamer, tak naopak drahé přístroje pro profesionální užití, uživatelské rozpětí je zde tedy velmi široké. Kvalita záznamu je v tomto případě vyšší než v případě předchozího typu. Zpracování videa je však složitější a patří k těm nejnáročnějším verzím.
Archivace videa je možná na počítači nebo pomocí DVD přehrávače. Zpracování na počítači vyžaduje instalaci speciálního softwarů, tento by měl být základní součástí kamery.
Tento typ zpracování záznamu klade vysoké nároky na výkonnost počítače. Mini DV kamery jsou vhodné především pro denní externí natáčení, neboť vrchol jejich výkonu se nachází v dostatečně osvětleném prostoru.

DVD kamery jsou konstruovány tak, aby do nich bylo možné přímo vkládat DVD disky, které lze po zaplnění rovnou vložit do DVD přehrávače bez nutnosti dalšího zpracování. S pomocí počítače lze ve speciálním programu záznam upravovat. Tento snadný finální postup práce s natočeným záznamem je hlavní předností tohoto druhu kamer.
Nevýhodou DVD kamer je velmi krátká možnost doby záznamu, která činí zpravidla patnáct minut. Pořídit lze v současné době i disky dvouvrstvé, které dovolí delší dobu záznamu, avšak ne všechny přístroje tyto disky podporují.

HDD kamery jsou pro ukládání záznamu vybaveny vnitřním harddiskem. Hlavní výhodou tohoto způsobu záznamu je velká kapacita harddisku (umožňuje až několikahodinový souvislý záznam). Zpracování záznamu a jeho následná archivace jsou v tomto případě rovněž snadné.
Kromě interního harddisku bývají dnešní verze HDD kamer vybaveny také možností vstupu pro paměťovou kartu, což rozšiřuje kapacitu záznamu.
Kvalita záznamu je ve srovnání s Mini DV kamerou nižší. Součástí HDD kamer nebývá klasický hledáček, což může pro některé uživatele představovat určitou nevýhodu.
Negativním faktorem je i celkově menší odolnost kamery proti nárazům, tyto přístroje tedy vyžadují opatrnější zacházení.

Kamery s kombinovaným záznamem dovolují výběr mezi záznamem na miniDV pásek nebo na paměťovou kartu, tedy umožňují volbu mez kvalitním záznamem, který je vhodnější pro složitější stříhání v počítači apod. a méně kvalitním záznamem na paměťovou kartu, kde je přenos a zpracování záznamu jednodušší. Zvolit můžete podle aktuální situace.

Faktory ovlivňující výběr videokamery

1) Prvním kritériem určujícím jakou vybrat kameru je účel jejího užití, tedy zda budete natáčet více venku či v interiéru, zda chcete převážně pořizovat noční či denní záznamy.

2) Zamyslete se také nad tím, jak dlouhé jednotlivé záznamy chcete přibližně natáčet.

3) Dalším faktorem, který ovlivňuje, jakou koupit videokameru, je očekávaná kvalita nahrávky, tedy zda pořizujete kameru pro rodinné momentky či pro poloprofesionální nebo až profesionální užití.
Nejkvalitnějším typem záznamu je záznam na miniDV pásku, neboť tento záznam není komprimovaný – při přenášení do počítače pak máte možnost zvolit, zda chcete nahrávku zkomprimovat či přenést v nezkomprimované podobě. Nezkomprimovaný záznam zakládá širší možnost následných úprav videa.
Ke zpracování nezkomprimovaného videa je však nutný výkonný počítač s odpovídající kapacitou operační paměti.

Kamery se záznamem na paměťové karty či kamery s pevným diskem poskytují menší kvalitu nahrávky, protože tuto ukládají ve zkomprimované podobě, díky tomuto však nekladou takové nároky na výkon počítače.

4) Výběr digitální kamery je také dán požadovaným druhem zobrazení videa a volbou archivace záznamu.

5) Důležitým prvkem udávajícím, jak si vybrat digitální kameru, je také způsob, jakým chcete pořízený záznam upravovat a zda vůbec.

Nejjednodušším typem následného zpracování je záznam na paměťové karty či kamery s pevným diskem. Poměrně snadná práce je také se záznamy na DVD disky. Nejnáročnější je zpracování záznamu z miniDV kamer.

6) V souvislosti s tímto je také nutné zvážit, jaký počítač máte pro zpracování videa k dispozici a zda je případný potřebný software součástí konečné ceny videokamery či je třeba investovat další finance do jeho nákupu.

7) V neposlední řadě je významným parametrem cena přístroje. Rozptyl cen je na současném trhu značný, proto je finanční limit dalším napomáhajícím vodítkem, jak vybrat digitální kameru a zorientovat se v dnes široké nabídce těchto výrobků.

8) U konkrétní kamery se vždy zajímejte, co vše je součástí konečné ceny (např. obal na kameru, software pro zpracování apod.).

9) Zvažte rovněž, zda a případě jak a kam budete kameru převážet a tedy budou-li kladen větší nároky na její odolnost vůči nárazu, požadujete-li, aby byla voděodolná apod.

10) Ne zcela zanedbatelné je také estetické hledisko.

11) Vybírat můžete i podle konkrétního výrobce a prodejce. Zvolit můžete dle vlastních zkušeností či pomocí referencí zákazníků č známých, kteří danou kameru zakoupili. Názory uživatelů bývají zpravidla dostupné v internetových diskuzích.

12) Informujte se, zda lze nákupem u daného prodejce získat i něco navíc (např. slevové karty na další zboží apod.).

Závěrem

Nabídka digitálních kamer je v současné době značná a lze předpokládat její stálý nárůst. Orientace na trhu je tak poměrně komplikovaná. Při rozhodování se, jaká kamera je pro Vás nejvhodnější, je proto dobré předem pečlivě uvážit výše uvedené faktory, které mohou sloužit jako východisko ke zúžení okruhu nabídek a výběr urychlit a usnadnit. Na druhou stranu díky rozšiřující se nabídce kamer by měl každý uživatel mít možnost pořídit si přístroj, který bude v co největší míře splňovat jeho konkrétní požadavky a přání.Naše služby

DOPRAVA ZDARMA
nákupu nad 3000,-

Outlet výprodeje
KAMENNÁ PRODEJNA
Osobní a individuální přístup k zákazníkovi
Nákup bez registrace
Kvalitní vyzkoušený sortiment
POTŘEBUJETE PORADIT?
Info, jak si vybrat >
...nebo po objednání
ZAVOLÁME.
Více info >>

Rychlý kontakt

Dotazy volejte:
+420 739 170 400
info@sport-mb.cz
Kontaktní formulář a
adresa obchodu
>>

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Více informací zde.